,Het tarief voor een energetische (eclectische) behandeling is 97,50 euro voor een uur en vrijgesteld van btw.

Relatietherapie is mogelijk, het valt echter buiten het lidmaatschap van VBAG (en daarbij buiten de aansprakelijkheidsverzekering), vergoeding door zorgverzekeraars en btw vrijstelling. Het tarief voor relatietherapie is 125 euro voor een uur en belast met btw.

Dossier en verslaglegging

Ik ben aangesloten aan een Digitaal Coaching Dossier waar voor elke cliënt een dossier is aangelegd en de verslagen worden bewaard die van elke sessie verplicht worden gemaakt. Clienten krijgen een inlogcode om op de beschermde ruimte te komen, om de verslagen te kunnen inzien en eventueel nieuwe –eigen- verslagen aan toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat cliënten, gedurende het therapietraject, in het proces blijven tot aan de hulpvraag is voldaan.

Dit dossier wordt 20 jaar bewaard.

Vergoeding

Energetische behandelingen vallen onder ‘Alternatieve Geneeswijzen” of ‘Natuurgeneeskunde”. Het is mogelijk om een deelvergoeding te verkrijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u zorgwijzer raadplegen.

Op het moment dat de afspraak is ingeboekt, wordt er tijd voor u gereserveerd. Als u de afspraak wilt annuleren, dan kan dit tot 24 uur van tevoren, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Als u de afspraak later annuleert of u komt niet opdagen en de gereserveerde tijd niet voor iemand anders beschikbaar kan komen, dan ontvangt u een no-show factuur. Deze bedraagt de helft van de totale consultprijs.

Ik ben aangesloten bij:

Beroepsorganisatie VBAG – Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen

Overkoepelende organisatie Stichting RBCZ

Kamer van Koophandel (KvK) – nr. 53694902

BTW id: NL001551751B83

         

 

Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag verwijs ik voor meer informatie naar het privacy reglement van VBAG en vindt u op de website www.vbag.nl

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/