Energetische behandelingen – Hypnose/Hypnotherapie/EMDR – Familie opstelling – Relatietherapie – Cognitief werk – Werken met biotensor – Extern

Energetische behandelingen


Dit wordt ook wel aura – en chakrahealing, therapeutic healing genoemd en daarbij werk ik in het energieveld. Een gezond energieveld is voortdurend in beweging, het stroomt, net als water. Het is belangrijk dat de energie vrij kan stromen voor het zelfhelende vermogen van ons lichaam. Het zelfhelende vermogen is afhankelijk van het vermogen van het energieveld om voldoende energie te leveren voor lichamelijke en psychische processen. Stagneert deze stroom, dan spreken we van een ‘blokkade’. De chakra’s kun je zien als een soort van energiekolkjes en zijn gelokaliseerd op bepaalde plekken van ons lichaam. Deze kolkjes draaien een richting op en nemen zo energie op waardoor ons lichaam wordt voorzien van energie. Elke chakra heeft ook een psychologisch component. Een blokkade in een chakra kan problemen opleveren op een bepaald levensgebied. 

Deze behandelingen zorgen voor het helen en harmoniseren van het energieveld/chakra’s, opruimen van blokkades en doorstroming van levensenergie (QI). Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van meridiaan knooppunten uit de Chinese Energetica.

Hypnose / Hypnotherapie / EMDR


Bij hypnose begeleid ik  je naar een bewustzijnsverandering, een trance, om aan issues te werken zonder belemmerd te worden door de cognitie, het denken. De issues ontstaan op een bepaald moment in het leven, door een ervaring, waardoor er, door sterke emoties gekoppeld aan die ervaring, een overtuiging ontstaat (een imprint) in het onderbewuste. Door in trance te gaan wordt er direct in het onderbewustzijn gewerkt met deze overtuiging waardoor veranderingen kunnen worden aangebracht.  We zijn, zonder dat we ons ervan bewust zijn, heel vaak in een trance en herbeleven situaties van vroeger door de dingen die we in het heden ervaren, waarbij we dezelfde emoties voelen.  Denk maar aan muziek uit vroegere tijden waar een mooi, of verdrietig, moment aan is verbonden. Ook intensief sporten, beleving van een religieus ritueel, seks enz kan ons in een trance brengen. In een trance ben je beïnvloedbaar en kun je de dingen veranderen die je als doel hebt gesteld. (bv stoppen met een verslaving, hoofdpijn krijgen op een specifiek moment enz)

Hypnotherapie gaat over de regressie (herbeleving),  van situaties met daaraan gekoppelde trauma’s en overtuigingen in het huidige leven. Bij reïncarnatietherapie wordt er vanuit gegaan dat situaties met daaraan gekoppelde trauma’s uit een vorig leven worden herbeleefd, uitgewerkt en vervolgens vrij te geven, waarna het is opgelost en het huidige leven er niet meer negatief door wordt beïnvloed. Een andere techniek van hypnotherapie is de Vergadering der delen, waarbij er met persoonsdelen wordt gewerkt. Er komt inzicht in het ontstaan van emoties en de invloed van eigenschappen waar gedrag uit voortkomt dat niet werkt in de tegenwoordige tijd.  

Beide zijn inzichtbrengende technieken waardoor duidelijk wordt waar bepaalde gevoelens, bv angst, door zijn ontstaan en in het heden niet meer nodig zijn. Met beide technieken houd je zelf de regie en weet je wat er gebeurt. 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een techniek die kan worden ingezet voor mensen die last blijven houden van een traumatische ervaring, als een ongeval, seksueel geweld of een gewelddadige ervaring. Gevoelens als angsten, woede, verdriet enz. blijven boven komen bij situaties die inherent zijn aan het trauma waardoor er verwerkingsproblemen ontstaan. 

Een wetenschappelijke verklaring is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. 

Aan een traumatische gebeurtenis denken kan levendig en intens zijn en kost daardoor behoorlijk wat geheugencapaciteit. Wat er gebeurt in een EMDR sessie is dat ik mijn vingers snel heen en weer beweeg waarbij er tegelijkertijd aan de gebeurtenis wordt gedacht en alle gevoelens en beelden worden herbeleefd. Dit kost ook  behoorlijk wat geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Hypnotherapie gaat over de regressie (herbeleving),  van situaties met daaraan gekoppelde trauma’s en overtuigingen in het huidige leven. Bij reïncarnatietherapie wordt er vanuit gegaan dat situaties met daaraan gekoppelde trauma’s uit een vorig leven worden herbeleefd, uitgewerkt en vervolgens vrij te geven, waarna het is opgelost en het huidige leven er niet meer negatief door wordt beïnvloed. Een andere techniek van hypnotherapie is de Vergadering der delen, waarbij er met persoonsdelen wordt gewerkt. Inzicht wordt verkregen bij bv 

Beide zijn inzichtbrengende technieken waardoor duidelijk wordt waar bepaalde gevoelens, bv angst, door zijn ontstaan en in het heden niet meer nodig zijn. Met beide technieken houd je zelf de regie en weet je wat er gebeurt.

Familie opstellingen


Hierbij gaan we uit dat iedereen deel uitmaakt van het gezinssysteem. Hierin heeft elk gezinslid een plek, bestaat er een rangorde en is er balans in geven en nemen. Op het moment dat een van de leden het gezinssysteem verlaat, gaat het systeem zichzelf ‘repareren’, en dat merk je doordat een ander lid de taken van het vertrokken lid gaat overnemen. Bv als ouders niet meer bij elkaar zijn door bv scheiding of overlijden, zie je soms dat zoons zich ineens gaan gedragen als de vertrokken vader, of dochters de vertrokken moeder vervangen. Dit heeft alles te maken met de veiligheid die gewaarborgd moet zijn doordat de ouders een stevige basis vormen als groeibodem voor de kinderen om stabiele volwassenen te worden. Ook als de ouders wel  bij elkaar blijven, maar er een disbalans is of zwakte, zie je eigenschappen verschijnen bij de kinderen om toch veilig te kunnen zijn. ze gaan ineens voor broertjes en zusjes zorgen en gedragen zich als de ‘ouder’.

Bij een familieopstelling laat ik je de gezinsleden neerzetten zodat je gedissocieerd ziet hoe de onderlinge verhoudingen eruit zien vanuit jouw perspectief. Wat belangrijker is: je ziet je eigen positie, en de verantwoordelijkheden en taken die  jij op je hebt genomen en niet tot de jouwe behoren. Met andere woorden: in wiens schoenen ben je gaan staan? 

Je kunt nu alles teruggeven dat niet van jou is en je tot nu toe tot last was en je eigen leven oppakken.

Relatietherapie


Dit is bedoeld voor stellen die merken dat er disbalans is ontstaan in de relatie. Hierbij kijken we naar de communicatie, de voorbeelden uit het verleden en de overtuigingen die de relatie beïnvloeden. Dan kijken we ook naar de sterke punten: waardering, respect, streefdoelen enz. en hoe deze nog meer versterkt kunnen worden. Belangrijk is dat bij beide partners de motivatie bestaat om aan zichzelf, en de relatie, te blijven werken zodat er effectief veranderingen tot stand kunnen worden gebracht. Als die motivatie ontbreekt kan er gekeken worden naar een zinvolle en voor beide partijen respectvolle, afsluiting van de relatie. Ook dit kan gebeuren en betekent wel dat er een deur dichtgaat, maar na de inzichten die zijn verkregen, kan er ook weer een nieuw begin worden gemaakt. 

Cognitief werk (inzicht gevende gesprekken)


Dit zijn inzichtgevende sessies waarbij de therapeut voornamelijk actief luistert en doorvraagt. De bedoeling is dat de client inzicht krijgt in gedachten en daaruit voortvloeiend gedrag. Door op een andere manier naar zichzelf, en het gedrag, te kijken kunnen er veranderingen ontstaan. 

Hierbij wordt ook gewerkt met zg. ‘huiswerkopdrachten’ om te zorgen dat de cliënt zichzelf niet saboteert met een terugval, en in het proces blijft tot het is opgelost.

Werken met de biotensor volgens protocol


Als energetisch integraaltherapeut maak ik ook regelmatig gebruik van een Biotensor. Dit is een fijngevoelig bio-energetisch test- en behandelingsinstrument waarmee ik de energetische waarden en functies van jouw energetisch systeem kan testen. Ik gebruik deze biotensor om disbalans in je systeem op te sporen en waar dit mogelijk is weer in balans te brengen, met behulp van een protocol. 

Enerzijds is het protocol ontwikkeld vanuit mijn eigen ervaringen, opgebouwd door jaren van onderzoek en ontwikkeling en anderzijds, door de ervaringen van andere (natuurkundige) therapeuten.

Extern: Energetische huisreinigingen


Iedereen kent het gevoel wel; zit je lekker op de bank televisie te kijken, voel je ineens een koude wind langs je heen gaan of je voelt je ongemakkelijk of zelfs bekeken. In je ooghoek zie je een schaduw en als je kijkt is het ineens weg. Of huisdieren kijken naar een bepaald punt in de ruimte en reageren tegen het ‘niets’. U of uw huisgenoten/kinderen kunnen zich angstig voelen in huis, zonder te weten waarom. Ook kan het zijn dat er in huis een vervelende sfeer hangt bijvoorbeeld, omdat er veel gebeurd is of omdat er mensen in huis of in je omgeving zijn overleden.

Door een huisreiniging kan er duidelijk worden waardoor dit is ontstaan zodat de balans weer is hersteld.